AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Elanlar

Tarixçilər Maqas şəhərində keçirilən Beynəlxalq elmi konfransda məruzələrlə çıxış ediblər.

17.11.2021

12-13 oktyabr  2021-ci il  Maqas şəhərində  «Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti və tarixi: dünən, bu gün, sabah» adlı Beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Konfransda AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun «Azərbaycan Respublikası tarixi» şöbəsinin  müdiri  tarix elmlər doktoru, professor  Mais Əmrahov «Faşist  Almaniyasının üzərində qələbədə Bakı neftinin həlledici rolu» və həmin şöbənin aparıcı elmi işçisi,dosent Nigar Axundova «Bədii  yaradıcı  ziyalıların tarixindən 1960-2021-ci illər (ədəbiyyat nümunəsində)» məruzələrlə  çıxış ediblər.

© Xəbərlərdən istifadə edərkən www.tarixinstitutu.az saytına istinad zəruridirhttp//

 

Paylaş: